Chuyển nhượng Vốn - Cổ phần

 • Chuyển nhượng Vốn - Cổ phần
  30 Jul

  Chuyển nhượng Vốn - Cổ phần

  Trong các giao dịch chuyển nhượng vốn, bán cổ phần, hầu hết bên bán đều chỉ tập trung vào các điều khoản thanh toán mà không chú ý các vấn đề pháp lý khác có ràng buộc trách nhiệm của chính họ hoặc các yếu tố có thể ảnh hưởng tới sự tồn tại của giao dịch, thậm chí là trách nhiệm pháp lý của bên bán.

  MỘT SỐ SAI LẦM TRONG GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

  • Chuyển nhượng vốn khi chưa góp đủ vốn điều lệ.
  • Chuyển quyền sở hữu vốn trước khi được thanh toán đầy đủ.
  • Chưa hoàn thành trách nhiệm của cổ đông, thành viên đối với Công ty trước khi chuyển nhượng.
  • Chưa "làm sạch" doanh nghiệp trước khi bán vốn (trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp)
  • Không thực hiện nghĩa vụ thuế từ giao dịch chuyển nhượng.

  DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ CHO BÊN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

  • Tư vấn cách thức xác định giá bán cổ phần, vốn góp được chuyển nhượng.
  • Khám bệnh cho doanh nghiệp trước khi chuyển nhượng (trong các thương vụ bên bán có quyền kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp).
  • Tư vấn về việc bảo đảm thanh toán trong giao dịch chuyển nhượng.
  • Tư vấn tối ưu hóa nghĩa vụ thuế từ giao dịch chuyển nhượng và hỗ trợ các thủ tục kê khai thuế.
  • Tư vấn về các điều khoản giới hạn trách nhiệm của bên bán.
  • Tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng vốn và đại diện đàm phán ký kết hợp đồng.
  • Hỗ trợ thực hiện thủ tục pháp lý về giấy phép đầu tư, đăng ký doanh nghiệp liên quan.
  Công ty Luật LAWPRO tư vấn pháp lý trực tiếp qua số hotline 0936 77 97 99.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 97 99