Tư vấn góp vốn, mua cổ phần vào doanh nghiệp khác

 • Tư vấn góp vốn, mua cổ phần vào doanh nghiệp khác
  30 Jul

  Tư vấn góp vốn, mua cổ phần vào doanh nghiệp khác

  Trong các giao dịch mua cổ phần, phần vốn góp để đầu tư vào doanh nghiệp khác, bên mua luôn là bên phải chịu các rủi ro tiềm ẩn từ phía bên bán cũng như doanh nghiệp mục tiêu. Vì vậy, việc thẩm định doanh nghiệp luôn là yêu cầu cấp thiết để bên bán quyết định tham gia vào giao dịch hay không.

  DỊCH VỤ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO BÊN MUA

  • Tư vấn phương án xác định giá trị cổ phần, vốn góp được chuyển nhượng.
  • Hỗ trợ các thủ tục đăng ký chào mua cổ phần theo quy định.
  • Thực hiện tra soát pháp lý, khám bệnh doanh nghiệp trước khi mua.
  • Cảnh bảo các rủi ro tài chính, thuế của doanh nghiệp mục tiêu.
  • Tư vấn bảo đảm quyền lợi theo tiến độ thanh toán giá trị giao dịch chuyển nhượng.
  • Tư vấn tối ưu hóa nghĩa vụ thuế từ giao dịch mua cổ phần nếu nghĩa vụ thuộc về bên mua.
  • Tư vấn điều kiện mua góp vốn, mua cổ phần áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp FDI.
  • Tư vấn đánh giá dự thảo hợp đồng chuyển nhượng vốn, cổ phần.
  • Đại diện đàm phán với bên bán cổ phần, vốn góp để ký kết hợp đồng.
  • Hỗ trợ thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông, điều chỉnh vốn góp.
  • Hỗ trợ bên mua thực hiện quyền của cổ đông, thành viên góp vốn trong doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ đàm phán, làm việc với các cổ đông, thành viên doanh nghiệp về việc phân quyền quản lý điều hành thông qua sửa đổi Điều lệ hoặc ký kết thỏa thuận cổ đông, thành viên.

  Nếu Quý Khách Hàng có nhu cầu biết thêm thông tin về dịch vụ tư vấn góp vốn, mua cổ phần, xin vui lòng liên hệ với Công ty Luật TNHH LAWPRO để được giải đáp và hỗ trợ.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 9799