Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

 • Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp
  31 Jul

  Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

  Tái cấu trúc doanh nghiệp là một quá trình nhằm mục đích thực hiện những thay đổi căn bản trong doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

  KHI NÀO DOANH NGHIỆP PHẢI TÁI CẤU TRÚC?

  Khi doanh nghiệp đang gặp nhiều vấn đề trong cơ cấu, hoạt động khiến hoạt động không hiệu quả, trì trệ, đứng trước nguy cơ tan rã, phá sản.

  Các biểu hiện của việc tổ chức và hoạt động không hiệu quả có thể thể hiện dưới các hình thức:

  • Công ty không xác định nổi chiến lược và kế hoạch.
  • Đội ngũ lãnh đạo mâu thuẫn nội bộ, không biết quản trị hệ thống.
  • Đầu tư dàn trải, thiếu công cụ kiểm soát, giám sát cần thiết, thiếu hiệu quả.
  • Quản trị nhân sự yếu kém, thiếu sự phối hợp trong hoạt động, thiếu cách sắp xếp tổ chức khoa học, hợp lý. 

  CÁC PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC THÔNG DỤNG

  • Sắp xếp lại hệ thống trong mô hình.
  • Định hướng đội ngũ lãnh đạo xây dựng và sử dụng các công cụ quản lý, điều hành.
  • Sắp xếp bộ máy quản lý, nhân sự và hệ thống quy trình, quy chế.
  • Sắp xếp lại các khoản mục đầu tư của doanh nghiệp tại các dự án, kể cả các khoản góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác.
  • Tái cấu trúc các khoản nợ.

  DỊCH VỤ PHÁP LÝ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

  Dưới góc độ pháp lý về tổ chức, chúng tôi tư vấn sắp xếp lại mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, kể cả mô hình công ty mẹ, công ty con.

  Các hình thức tái cấu trúc doanh nghiệp về tổ chức hiện đang đang được pháp luật doanh nghiệp điều chỉnh gồm:

  • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
  • Chia doanh nghiệp thành nhiều pháp nhân mới.
  • Tách doanh nghiệp đang hoạt động để thành lập doanh nghiệp mới tồn tại song song, độc lập.
  • Sáp nhập các doanh nghiệp đang tồn tại vào một doanh nghiệp khác mà không thành lập pháp nhân mới.
  • Hợp nhất các doanh nghiệp đang tồn tại để tạo ra một doanh nghiệp mới.

  Ở khía cạnh đầu tư và tài chính, chúng tôi hỗ trợ nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp cơ cấu lại các khoản mục đầu tư vào các dự án hoặc góp vốn vào doanh nghiệp khác thông qua các hình thức chuyển nhượng dự án, bán phần vốn góp hoặc cổ phần đầu tư ngoài doanh nghiệp.

  Ở khía cạnh quản trị nhân sự, chúng tôi tư vấn các giải pháp về lao động, xây dựng quy trình, quy chế là các công cụ quản lý và điều hành doanh nghiệp.

  Với bề dày gần 20 năm kinh nghiệm, các luật sư của chúng tôi có thể đưa ra các đề xuất và giải pháp pháp lý phù hợp, thực tiễn cho các doanh nghiệp đang trong quá trình chuẩn bị tái cấu trúc.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 9799