Khám bệnh doanh nghiệp

 • Khám bệnh doanh nghiệp
  30 Jul

  Khám bệnh doanh nghiệp

  Rủi ro pháp lý là khả năng xảy ra sự sai lệch bất lợi so với dự tính liên quan đến các quy định của pháp luật. Nguyên nhân xảy ra sự sai lệch này có thể đến từ nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

  Dịch vụ Khám bệnh doanh nghiệp là hoạt động kiểm tra, rà soát pháp lý về toàn bộ hoạt động đầu tư, kinh doanh, tổ chức nội bộ của doanh nghiệp nhằm giúp chủ doanh nghiệp thấy được các rủi ro, hậu quả từ việc không tuân thủ và quản trị rủi ro và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý.

  LỢI ÍCH KHI DOANH NGHIỆP ĐƯỢC KHÁM BỆNH

  1. Đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh;
  2. Hạn chế, phòng tránh các rủi ro pháp lý trong các mối quan hệ với cơ quan hành chính, với đối tác thương mại, với cổ đông/thành viên và người lao động trong doanh nghiệp;
  3. Phòng, tránh các hậu quả pháp lý hình sự, hành chính đối với doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp;
  4. Tiết kiệm thời gian, chi phí để giải quyết hậu quả từ các rủi ro pháp lý, từ đó có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh;

  DOANH NGHIỆP NÀO CẦN ĐƯỢC KHÁM BỆNH?

  1. Các doanh nghiệp có định hướng mở rộng quy mô rõ ràng; có mong muốn phát triển bền vững, và ý thức được việc phòng tránh và hạn chế rủi ro pháp lý.
  2. Các doanh nghiệp có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán hoặc các công ty đại chúng chưa niêm yết;
  3. Các doanh nghiệp trong các giao dịch mua bán doanh nghiệp.
  4. Các doanh nghiệp không có bộ phận pháp chế;
  5. Các doanh nghiệp có nhiều giao dịch thương mại phát sinh (các công ty bất động sản, xây dựng, thương mại);
  6. Các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động (trên 30 người);
  7. Các doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất;
  8. Các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

  CAM KẾT DỊCH VỤ CỦA LAWPRO

  1. Việc tra soát được thực hiện và giám sát bởi các luật sư có gần 20 năm kinh nghiệm về tài chính, pháp lý nội bộ doanh nghiệp;
  2. Giải pháp khắc phục sau tra soát mang tính tổng thể, đồng bộ và thực tiễn;
  3. Các gói dịch vụ tra soát đa dạng, phù hợp với nhu cầu, quy mô của doanh nghiệp;
  4. Có thể sử dụng đồng thời tra soát pháp lý, kế toán, thuế cho doanh nghiệp.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 9799