Tư vấn pháp luật thường xuyên

 • Tư vấn pháp luật thường xuyên
  30 Jul

  Tư vấn pháp luật thường xuyên

  Đa số các doanh nghiệp đang hoạt động thường xuyên gặp các tình huống sau:

  • Bị cơ quan Nhà nước kiểm tra, thanh tra, xử phạt hành chính
  • Có tranh chấp hợp đồng với đối tác, khách hàng
  • Có mâu thuẫn trong nội bộ cổ đông, thành viên góp vốn
  • Có xung đột trong quản lý, điều hành

  Các doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ Pháp chế doanh nghiệp

  1. Các doanh nghiệp không có bộ phận pháp chế
  2. Các doanh nghiệp hoạt động thương mại quốc tế
  3. Các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động;
  4. Các doanh nghiệp tổ chức theo mô tập đoàn, công ty mẹ - con

  DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT THƯỜNG XUYÊN SẼ ĐƯỢC CÁC LỢI ÍCH GÌ?

  • Được cập nhật các thông tin pháp lý mới nhất trong hoạt động kinh doanh
  • Được sử dụng dịch vụ pháp lý thường trực, nhanh chóng
  • Giúp chủ doanh nghiệp tiết kiệm thời gian quản trị điều hành và hạn chế rủi ro

  PHẠM VI DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN

  1. Tư vấn pháp luật về hoạt động đầu tư, góp vốn với đối tác;
  2. Tư vấn pháp luật về hoạt động thương mại, mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
  3. Tư vấn pháp luật lao động;
  4. Hỗ trợ soạn thảo và hiệu đính các hợp đồng kinh tế, dân sự, lao động; đề xuất giải pháp phòng ngừa rủi ro đối với việc ký kết và thực hiện các hợp đồng;
  5. Tư vấn pháp luật về thuế đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh
  6. Hỗ trợ soạn thảo và hiệu đính các quy chế, quy trình, biểu mẫu đang được áp dụng; Định kỳ hàng quý rà soát các văn bản nội bộ do doanh nghiệp ban hành
  7. Định kỳ hàng quý rà soát việc tuân thủ các điều kiện kinh doanh;
  8. Tư vấn pháp luật về tổ chức và hoạt đông quản lý điều hành của doanh nghiệp;
  9. Hỗ trợ tham dự phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên doanh nghiệp (tối đa 01 phiên họp/quý);
  10. Cung cấp miễn phí văn bản pháp luật tham khảo trong phạm vi cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật của LAWPRO khi có yêu cầu; và
  11. Bất kỳ nội dung tư vấn pháp lý nào khác theo yêu cầu hợp lý bằng văn bản của doanh nghiệp tại từng thời điểm.

  CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

  1. Giúp doanh nghiệp dự liệu và quản trị được rủi ro pháp lý.
  2. Giúp doanh nghiệp nâng cao giá trị trong các thương vụ mua/bán công ty.
  3. Hỗ trợ và giải quyết các sự cố pháp lý kịp thời.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 9799