Mua dự án

 • Mua dự án
  31 Jul

  Mua dự án

  So với giao dịch mua lại cả doanh nghiệp dự án, việc mua lại dự án có ít rủi ro hơn. Với năng lực và kinh nghiệm, Luật sư có thể nhận biết các giao dịch không phù hợp với mục tiêu của bên mua và từ đó đưa ra các ý kiến pháp lý hữu ích cho nhà đầu tư quyết định. 

  ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÀO CÓ THỂ MANG LẠI RỦI RO

  • Dự án đầu tư không đáp ứng đù điều kiện để chuyển nhượng.

  • Dự án đầu tư có khả năng bị thu hồi do không thực hiện theo tiến độ đã duyệt.

  • Dự án tiềm ẩn rủi ro pháp lý do có nhiều bên tham gia.

  LÀM CÁCH NÀO ĐỂ HẠN CHẾ RỦI RO CHO BÊN MUA DỰ ÁN?

  • Rà soát, thẩm tra, đánh giá tình trạng pháp lý, tài chính liên quan đến Dự án;

  • Cảnh báo rủi ro pháp lý của giao dịch mục tiêu để bên mua cân nhắc.

  • Đề xuất phương án mua lại dự án kèm theo lộ trình thực hiện giao dịch, đảm bảo an toàn pháp lý, tài chính cho bên mua.

  • Soạn thảo hợp đồng và các văn kiện phục vụ giao dịch nhận chuyển nhượng dự án.

  • Giám sát thực hiện các thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh, đất đai, thuế cho đến khi hoàn thành.

  • Hỗ trợ bên mua nhận bàn giao tài sản, dự án đầu tư từ bên bán.

  KINH NGHIỆM HỖ TRỢ CHO NHÀ ĐẦU TƯ TRONG GIAO DỊCH MUA LẠI DỰ ÁN

  Chúng tôi đã tư vấn thành công cho các chủ đầu tư và bên mua trong các giao dịch mua bán dự án và là cơ sở để nhiều nhà đầu tư lựa chọn dịch vụ của chúng tôi.

  • Dự án Nhà máy sản xuất: Tư vấn mua lại một nhà máy xi măng tại tỉnh Quảng Ninh từ một doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa; tư vấn giao dịch cho nhà đầu tư Trung Quốc mua lại một nhà máy bao bì tại tỉnh Hải Dương; 

  • Khách sạn: Tư vấn mua một dự án khách sạn 5 sao tại tỉnh Thanh Hóa; một khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

  • Dự án Bất động sản Văn phòng: Tư vấn mua, bán hàng chục dự án tòa nhà văn phòng tại Hà Nội; dự án bất động sản là nhà ở tại tỉnh Hòa Bình;

  • Dự án về Năng lượng: Tư vấn mua lại các dự án thủy điện tại các tỉnh Sơn La, Gia Lai, Kon Tum, Điện Biên, Bình Phước;

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 9799