Tư vấn xây dựng quy chế

 • Tư vấn xây dựng quy chế
  30 Jul

  Tư vấn xây dựng quy chế

  Với các luật sư có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, nhiều năm làm cán bộ pháp chế của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong khối doanh nghiệp quốc doanh và tự doanh, LAWPRO thấu hiểu sâu sắc những vấn đề mà các doanh nghiệp Viêt Nam quan tâm trong việc tổ chức hệ thống quản trị doanh nghiệp.

  QUY CHẾ NỘI BỘ SỬ DỤNG ĐỂ LÀM GÌ?

  • Hướng dẫn hoặc giải thích chi tiết các quy định của doanh nghiệp.
  • Là cẩm nang định hướng doanh nghiệp hoạt động hợp pháp.
  • Phân định quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng trong từng vị trí công việc.

  LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG QUY TRÌNH QUẢN TRỊ

  • Phòng ngừa, hạn chế các rủi ro pháp lý.
  • Đảm bảo hiệu quả quản lý doanh nghiệp.
  • Tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí quản trị.
  • Góp phần phát triển hiệu quả của hoạt động kinh doanh.

  DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG QUY CHẾ NỘI BỘ

  • Tư vấn soạn thảo quy chế quản lý nội bộ dành cho lãnh đạo doanh nghiệp: Điều lệ, thỏa thuận cổ đông, quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát;
  • Tư vấn soạn thảo quy chế quản lý hoạt động kinh doanh: quy chế quản lý tài chính, quy chế đầu tư, quy chế  hợp đồng;
  • Tư vấn soạn thảo quy chế về chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn; Xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí lao động;
  • Tư vấn xây dựng quy chế về tuyển dụng, đào tạo nhân sự; thang bảng lương; chế độ chính sách cho người lao động;
  • Tư vấn xây dựng quy định phục vụ quản lý hành chính như quản lý xe, quản lý con dấu, tài sản doanh nghiệp, v.v.
  • Lập sơ đồ quy trình thực hiện công việc căn cứ vào các quy chế đã được phê duyệt;
  • Xây dựng các biểu mẫu văn bản nội bộ đi kèm với bộ quy trình;
  • Thực hiện cập nhật sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nội bộ khi có sự thay đổi.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 9799