Quy trình - Quy chế

 • Quy trình - Quy chế
  30 Jul

  Quy trình - Quy chế

  Quy chế quản lý nội bộ là hệ thống các văn bản do cấp quản lý trong doanh nghiệp xây dựng, ban hành, được áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp nhằm mục đích quản lý và điều hành hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

  Hệ thống các văn bản quản lý nội bộ gồm: quy chế + quy trình + biểu mẫu. Khi được vận dụng, hệ thống văn bản quản trị nội bộ sẽ mang lại các lợi ích sau cho doanh nghiệp:

  • Phân định quyền hạn, trách nhiệm cho từng vị trí quản lý, lao động trong doanh nghiệp.
  • Tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí quản trị.
  • Phòng ngừa, hạn chế các rủi ro pháp lý trong quản trị điều hành.

  DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ

  Với các luật sư có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp cho các khách hàng giải pháp pháp lý sau:

  • Tra soát, thẩm định, khám bệnh pháp lý đối với mô hình quản trị của doanh nghiệp.
  • Lập phương án tái cấu trúc pháp lý cho doanh nghiệp.
  • Đề xuất các quy chế, quy trình cần phải xây dựng hoặc kiện toàn.
  • Soạn thảo, rà soát hệ thống văn bản quản lý nội bộ.
  • Hỗ trợ cập nhật, rà soát, giám sát tuân thủ việc thực hiện theo định kỳ.

  MỘT SỐ QUY CHẾ QUAN TRỌNG CỦA DOANH NGHIỆP

  • Phục vụ quan hệ cổ đông: Điều lệ, thỏa thuận cổ đông, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, BKS;
  • Phục vụ hoạt động quản lý vốn: quản lý tài chính, quản lý tiền, tài sản, thu hồi công nợ, đầu tư góp vốn, quản lý và thực hiện hợp đồng;
  • Phục vụ về công tác tổ chức: phân định chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn;
  • Phục vụ quan hệ nhân sự, lao động: tuyển dụng, đào tạo, lương + thưởng, bảo mật thông tin, chống hối lộ và không cạnh tranh;

  Công ty Luật LAWPRO tư vấn pháp luật trực tiếp qua số hotline 0936 77 97 99.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 97 99