Quy trình - Quy chế

 • Quy trình - Quy chế
  30 Jul

  Quy trình - Quy chế

  Quy chế quản lý nội bộ là hệ thống các văn bản do cấp quản lý trong doanh nghiệp ban hành, được áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp nhằm mục đích quản lý và điều hành hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

  Hệ thống các văn bản quản lý nội bộ gồm: quy chế + quy trình + biểu mẫu.

  Khi được vận dụng, hệ thống văn bản quản trị nội bộ sẽ mang lại các lợi ích sau cho doanh nghiệp:

  • Phân định quyền hạn, trách nhiệm cho từng vị trí quản lý, lao động trong doanh nghiệp.

  • Tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí quản trị.

  • Phòng ngừa, hạn chế các rủi ro pháp lý trong quản trị điều hành.

  DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ

  Với các luật sư có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp cho các khách hàng giải pháp pháp lý sau:

  • Soạn thảo, rà soát hệ thống văn bản quản lý nội bộ.

  • Hỗ trợ giám sát tuân thủ theo định kỳ.

  HỆ THỐNG QUY CHẾ CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP

  • Đối với cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Điều lệ, thỏa thuận cổ đông, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, BKS;

  • Các quy chế đặc thù: quản lý tài chính, đầu tư góp vốn, quản lý và thực hiện hợp đồng;

  • Các quy chế về công tác tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn;

  • Các quy chế trong lĩnh vực lao động: tuyển dụng, đào tạo, lương + thưởng, bảo mật thông tin, chống hối lộ và không cạnh tranh;

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 9799