Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp

 • Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp
  06 Aug

  Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp

  Rủi ro pháp lý trong kinh doanh là rủi ro xảy ra bởi các hành vi chủ quan và khách quan trong quá trình kinh doanh. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro pháp lý phát sinh từ việc không biết, thực hiện không đúng quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Các rủi ro này có thể là rủi ro pháp luật hình sự, hành chính (với chính quyền), rủi ro với đối tác (bạn hàng) và rủi ro trong nội bộ doanh nghiệp (với cổ đông, thành viên và người lao động).

  Quản trị rủi ro pháp lý là hoạt động nhằm nhận diện, đánh giá, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, ảnh hưởng bất lợi của rủi ro, đồng thời tìm cách biến rủi ro pháp lý thành những cơ hội kinh doanh thành công.

  Nắm bắt được các lo lắng của chủ doanh nghiệp, người quản lý, Công ty luật LAWPRO cung cấp các dịch vụ pháp lý về tư vấn quản trị rủi ro, đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý doanh nghiệp.

  MỤC ĐÍCH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ RỦI RO PHÁP LÝ

  • Giúp doanh nghiệp kiện toàn công tác pháp chế doanh nghiệp về quản trị rủi ro;
  • Giúp chủ doanh nghiệp, người quản lý và người lao động nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, tuân thủ kỷ luật lao động trong doanh nghiệp;
  • Trang bị các kiến thức pháp lý cần thiết, hữu ích cho người quản lý doanh nghiệp và người lao động để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

  NỘI DUNG TRỌNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

  • Khái quát chung về doanh nghiệp, pháp luật kinh doanh và quản trị rủi ro
  • Pháp lý về hợp đồng kinh tế.
  • Pháp luật về đầu tư và quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp và dự án đầu tư.
  • Điều kiện kinh doanh và nghĩa vụ tuân thủ.
  • Pháp luật về lao động và ứng xử đúng pháp luật trong quan hệ lao động.
  • Trách nhiệm pháp lý đối với người đại diện theo pháp luật và các cấp quản lý

  HÌNH THỨC SỬ DỤNG DỊCH VỤ

  Công ty Luật LAWPRO tư vấn pháp luật trực tiếp qua số hotline 0936 77 97 99.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 97 99