PHẠM QUỲNH HOA

 • PHẠM QUỲNH HOA
  31 Mar

  PHẠM QUỲNH HOA

  TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

  • Cử nhân Đại học Luật Hà Nội
  • Thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam

  NGÔN NGỮ

  Việt – Anh

  LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

  • Tái cấu trúc doanh nghiệp
  • Hợp đồng thương mại, tín dụng, kinh doanh bất động sản, EPC & PC trong xây dựng
  • Quản trị nhân sự, quản trị doanh nghiệp
  • Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Luật sư Hoa đã gắn bó với Công ty Luật TNHH LAWPRO từ khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, trải qua nhiều vị trí công tác chuyên môn của LAWPRO.

  KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

  Đầu tư nước ngoài: Tư vấn hỗ trợ và thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các thủ tục liên quan tới giấy phép đầu tư nhà đầu tư nước ngoài; Hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục giấy phép trong hoạt động kinh doanh.

  Quản trị nhân sự, quản trị doanh nghiệp: Tư vấn soạn thảo bộ quy chế, quy trình quản trị nội bộ cho các doanh nghiệp thủy điện, vận tải, xây dựng, thương mại, quản lý nhân lực; Tư vấn soạn thảo và hỗ trợ đăng ký nội quy lao động cho một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

  Hợp đồng: Tư vấn, soạn thảo hồ sơ đầu tư dự án, chuyển đổi mục đích dự án 150ha tại thành phố Hải Phòng; Tư vấn, rà soát và đánh giá các hợp đồng tín dụng về việc vay vốn thực hiện dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

  Hỗ trợ công tác pháp chế doanh nghiệp: Tư vấn pháp lý thường xuyên trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản cho một công ty nhà nước cổ phần hóa, lĩnh vực thủy điện, khách sạn, chuỗi phân phối.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 97 99