TRẦN THỊ MINH LAN

 • TRẦN THỊ MINH LAN
  28 Apr

  TRẦN THỊ MINH LAN

  TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

  • Cử nhân Luật kinh tế - Đại học Mở Hà Nội
  • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Hiệp Hội Công Nghệ & Quản Trị Hoa Kỳ
  • Thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam

  NGÔN NGỮ

  • Việt – Anh

  LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

  • Tái cấu trúc doanh nghiệp
  • Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
  • Hợp đồng thương mại, tín dụng, kinh doanh bất động sản, EPC & PC trong xây dựng
  • Tư vấn quản trị nhân sự, quản trị doanh nghiệp

  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Trước khi trở thành Luật sư của Công ty Luật LAWPRO, Luật sư Lan đã có nhiều năm làm luật sư nội bộ cho các doanh nghiệp nước ngoài trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính, mua bán doanh nghiệp, thương mại và bất động sản.

  Luật sư Lan đã tham gia tư vấn pháp lý cho các nhà đầu tư trong quá trình thành lập, điều hành, tái cấu trúc doanh nghiệp và huy động vốn; kết nối giao dịch theo yêu cầu của khách hàng nước ngoài và trong nước; đàm phán, soạn thảo hợp đồng và các vấn đề pháp lý phát sinh.

  KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

  • Đầu tư nước ngoài: Tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư trong nước hầu hết trong các dự án đầu tư và kinh doanh về các quy định, nghiên cứu và phân tích thị trường, thực hành kinh doanh, thiết lập mối quan hệ với doanh nghiệp và các Cơ quan nhà nước.
  • Quản trị doanh nghiệp: Cố vấn pháp lý về thành lập công ty, chuẩn bị hồ sơ huy động vốn, hồ sơ pháp lý bên trong và bên ngoài với nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư; Kết nối với Quỹ đầu tư mạo hiểm để gây quỹ cho các công ty khởi nghiệp; Từng cộng tác với Vietnam Silicon Valley và Luật sư - Giám đốc gây quỹ, Cố vấn Pháp lý cho Doanh nhân Khởi nghiệp.
  • Tài chính - Ngân hàng: Tư vấn thỏa thuận cấp vốn tài chính; Tham gia vào hoạt động M&A ngân hàng / thỏa thuận cấp vốn cho Tập đoàn Hongkong.
  • Hợp đồng: Soạn thảo, đàm phán các hợp đồng thương mại quốc tế và tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh.
  • Nhân sự: Tư vấn các quy định, quy trình quản lý nội bộ, quản lý nội bộ doanh nghiệp và quản lý người lao động.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 97 99