Hướng dẫn cách ký văn bản, báo cáo liên quan hoạt động đầu tư

 • Hướng dẫn cách ký văn bản, báo cáo liên quan hoạt động đầu tư
  13 May

  Hướng dẫn cách ký văn bản, báo cáo liên quan hoạt động đầu tư

  Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn cách ký các văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư như sau:

  - Đối với trường hợp đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam:

  + Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư;

  + Sau khi thành lập tổ chức kinh tế, người đại điện có thẩm quyền theo pháp luật của tổ chức kinh tế ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

  - Đối với trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp tại Việt Nam:

  Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và người đại điện có thẩm quyền theo pháp luật của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cùng ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

  - Đối với trường hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam:

  Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư và các văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư.

  - Nhà đầu tư quy định tại Điều 68 Nghị định 31/2021/NĐ-CP đăng ký đầu tư ra nước ngoài ký các văn bản và báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 97 99