Thành lập doanh nghiệp

 • Thành lập doanh nghiệp
  29 Aug

  Thành lập doanh nghiệp

  Tại LAWPRO, chúng tôi tư vấn thành lập công ty cho các nhà đầu tư trong nước, các nhà đầu tư nước ngoài có dự án đầu tư tại Việt Nam, kể cả dự án đầu tư mở rộng.

  Luật sư của chúng tôi am hiểu các điều kiện pháp lý về đầu tư, kinh doanh, nắm vững và cập nhật thường xuyên các thủ tục về đầu tư, đăng ký doanh nghiệp và am hiểu văn hóa pháp lý tại từng địa phương, giúp các thủ tục đầu tư, thành lập doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận lợi.

  PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP

  • Theo loại hình doanh nghiệp thì có thể phần loại thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.

  • Theo nguồn vốn thì có thể phân loại thành doanh nghiệp Nhà nước (Nhà nước nắm giữ trên 51% vốn), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp chỉ có các nhà đầu tư trong nước.

  • Theo mục đích thì có thể phân loại thành doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích và doanh nghiệp hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận.

  DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

  • Tư vấn và thực hiện thủ tục tục đăng ký kinh doanh thành lập công ty cho nhà đầu tư Việt Nam.

  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dưới hình thức doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp liên doanh; thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh.

  • Lập dự án đầu tư gắn liền với việc thành lập doanh nghiệp.
  • Tư vấn các điều kiện về đầu tư đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp có dự án gắn liền với quyền sử dụng đất.

  • Tư vấn về việc góp vốn điều lệ, vốn đầu tư; tư vấn về tài sản góp vốn.

  • Tư vấn về chế độ thuế áp dụng cho các ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và địa bàn ưu đãi đầu tư.

  • Xây dựng các thỏa thuận ban đầu giữa các nhà đầu tư trước khi thành lập doanh nghiệp.

  Xem thêm Đăng ký Doanh nghiệp cần biết quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 9799