Thành lập doanh nghiệp

 • Thành lập doanh nghiệp
  29 Aug

  Thành lập doanh nghiệp

  Tại LAWPRO, chúng tôi tư vấn thành lập công ty cho các nhà đầu tư trong nước, các nhà đầu tư nước ngoài có dự án đầu tư tại Việt Nam, kể cả dự án đầu tư mở rộng.

  Luật sư của chúng tôi am hiểu các điều kiện pháp lý về đầu tư, kinh doanh, nắm vững và cập nhật thường xuyên các thủ tục về đầu tư, đăng ký doanh nghiệp và am hiểu văn hóa pháp lý tại từng địa phương, giúp các thủ tục đầu tư, thành lập doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận lợi.

  PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP

  • Theo loại hình doanh nghiệp thì có thể phân loại thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.
  • Theo nguồn vốn thì có thể phân loại thành doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp chỉ có các nhà đầu tư trong nước.
  • Theo mục đích thì có thể phân loại thành doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích và doanh nghiệp hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận.

  DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY

  • Xây dựng các thỏa thuận thành lập doanh nghiệp.
  • Tư vấn về chế độ thuế áp dụng cho các ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và địa bàn ưu đãi đầu tư.
  • Tư vấn về việc góp vốn điều lệ, vốn đầu tư; tư vấn về tài sản góp vốn, định giá tài sản góp vốn.
  • Tư vấn lựa chọn địa điểm thực hiện dự án.
  • Tư vấn các điều kiện về đầu tư đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp có dự án gắn liền với quyền sử dụng đất.
  • Tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp cho nhà đầu tư Việt Nam.
  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dưới hình thức doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp liên doanh; thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh.

  Xem thêm Đăng ký Doanh nghiệp cần biết quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

  Công ty Luật LAWPRO tư vấn pháp luật trực tiếp qua số hotline 0936 77 97 99.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 97 99