Sở hữu Trí tuệ

 • Sở hữu Trí tuệ
  30 Jul

  Sở hữu Trí tuệ

  Việc đăng ký bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ không những thúc đầy hoạt động quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp, tạo sự tin tưởng trong quan hệ với các đối tác mà còn nhằm trang bị công vụ bảo vệ cho quyền lợi trước những hành vi xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ đó.

  ĐỐI TƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CẦN ĐƯỢC BẢO HỘ

  Chúng tôi tư vấn, hỗ trợ bảo hộ các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ gồm:

  • Quyền tác giả;

  • Nhãn hiệu hàng hóa (logo);

  • Kiểu dáng công nghiệp;

  • Sáng chế, giải pháp hữu ích;

  DỊCH VỤ PHÁP LÝ TƯ VẤN, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  • Tra cứu, cung cấp thông tin về việc đăng ký các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ.

  • Đánh giá về khả năng đăng ký bảo hộ và đề xuất các phương án;

  • Đại diện nộp đơn đăng ký cấp, gia hạn văn bằng bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ.

  • Tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ.

  • Đại diện bảo về quyền lợi tại tòa án, trọng tài trong các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 9799