Tư vấn đầu tư ra nước ngoài

 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
  31 Jul

  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài

  Theo quy định của Luật đầu tư, Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức sau đây:

  1. Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;
  2. Thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh ở nước ngoài;
  3. Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;
  4. Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;
  5. Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

  DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ CẤP PHÉP ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

  • Tư vấn về các điều kiện đầu tư ra nước ngoài mà nhà đầu tư phả đáp ứng.
  • Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị các tài liệu pháp lý và tài chính.
  • Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài lần đầu và các hồ sơ điều chỉnh.
  • Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài lần đầu, điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài.
  • Hỗ trợ mở tài khoản đầu tư ra nước ngoài và đăng ký cấp phép chuyển ngoại tệ theo giấy phép đầu tư ra nước ngoài.
  • Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện báo cáo đầu tư và các thủ tục pháp lý liên quan.
  • Tư vấn tối ưu nghĩa vụ thuế cho dự án đầu tư.

  Nếu Quý Khách Hàng cần biết thêm thông tin pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài cũng như các dịch vụ liên quan đến giấy phép, thủ tục, xin vui lòng liên hệ với Công ty Luật LAWPRO.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 9799