Tư vấn hợp đồng

 • Tư vấn hợp đồng
  30 Jul

  Tư vấn hợp đồng

  Trong thực tế, việc buông lỏng quản lý rủi ro từ các giao dịch hợp đồng có thể dẫn tới một số hậu quả như:

  • Hợp đồng không được công chứng xác nhận dẫn tới không thể thực hiện được và có thể bị tuyên bố vô hiệu.
  • Giao dịch không thể thực hiện được trên thực tế hoặc thiếu điều kiện có hiệu lực.
  • Không có quy định ràng buộc trách nhiệm trong những trường hợp vi phạm.
  • Không dự báo được các rủi ro và gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của doanh nghiệp/nhà đầu tư.

  DỊCH VỤ TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

  Ngoài việc phải đảm bảo tính hợp pháp của hợp đồng, luật sư sẽ dự báo cho khách hàng biết được những rủi ro có thể xảy ra, đề xuất biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro, đảm bảo lợi ích lớn nhất cho khách hàng.

  • Tư vấn pháp lý tổng thể về giao dịch mà khách hàng tham gia;
  • Chuẩn bị văn kiện hợp đồng để ký kết hoặc sửa đổi;
  • Thẩm định pháp lý doanh nghiệp đối tác tham gia giao dịch hợp đồng;
  • Tham gia đàm phán hợp đồng;
  • Hỗ trợ các thủ tục công chứng;
  • Hỗ trợ giám sát quá trình thực thi hợp đồng;

  QUY TRÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

  • Bước 1: Trao đổi sơ bộ với khách hàng để thu thập thông tin liên quan đến vụ việc.
  • Bước 2: Gửi đề xuất dịch vụ pháp lý/hợp đồng dịch vụ pháp lý.
  • Bước 3: Đàm phán ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và phương thức cung cấp dịch vụ.
  • Bước 4: Triển khai công việc theo hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký kết.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 9799