Nhượng quyền thương mại

 • Nhượng quyền thương mại
  30 Jul

  Nhượng quyền thương mại

  Nhượng quyền thương mại (Franchise) là phương thức kinh doanh do Bên nhận quyền thực hiện theo một hệ thống và được gắn với bí mật kinh doanh, nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại của Bên nhượng quyền theo các điều kiện do Bên nhượng quyền đưa ra.

  Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và có nghĩa vụ trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

  KINH NGHIỆM TƯ VẤN NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

  • Tư vấn và đăng ký nhượng quyền cho hệ thống phân phối đồ lót thời trang của Mỹ và giầy da của Italy cho hai thương hiệu nổi tiếng trên thế giới tại Việt Nam.
  • Tư vấn và rà soát dự thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại về đào tạo chương trình tiếng Anh online cho một trung tâm Anh ngữ tại Hà Nội với đối tác là một doanh nghiệp tại Hồng Kông, đã triển khai nhượng quyền tại Trung Quốc và một số nước Đông Á, Đông Nam Á.
  • Tư vấn, đàm phán ký kết thỏa thuận nhượng quyền thương mại theo hình thức master-franchise trong lĩnh vực huấn luyện kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam khi nhận nhượng quyền từ Hoa Kỳ. Hệ thống nhượng quyền này đã hoạt động tại 30 quốc gia trên toàn thế giới. Sau đó, LAWPRO đã tư vấn cho khách hàng triển khai hệ thống nhượng quyền trên khắp Việt Nam.
  • Tư vấn hỗ trợ đàm phán cho một doanh nghiệp Việt Nam kiện toàn pháp lý để kinh doanh hệ thống nhượng quyền một chương trình tư vấn marketing truyền miệng từ Hoa Kỳ; Hệ thống này đã hoạt động trên 35 năm và có mặt trên 70 quốc gia. Hiện tại, hệ thống này đang rất thành công tại Việt Nam.

  CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

  • Tư vấn các điều kiện, thủ tục pháp lý để được nhượng quyền hoặc nhận nhượng quyền theo quy định của pháp luật hiện hành;
  • Tư vấn cho khách hàng xây dựng, chuẩn bị các điều kiện để kinh doanh theo phương thức nhượng quyền;
  • Tư vấn khách hàng lựa chọn hệ thống nhượng quyền thương mại phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng;
  • Kiểm tra, rà soát pháp lý đối với hồ sơ pháp lý, tài chính do bên nhượng quyền cung cấp; kiểm tra và tư vấn về điều kiện kinh doanh cho khách hàng;
  • Rà soát, dự thảo, đàm phán ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại;
  • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ; hỗ trợ thực hiện đăng ký nhượng quyền thương mại theo yêu cầu từ khách hàng;
  • Hỗ trợ khách hàng quản lý rủi ro, cảnh báo tuân thủ trong quá trình thực hiện hợp đồng nhượng quyền;
  • Tư vấn, đại diện đàm phán, thương lượng để giải quyết tranh chấp hợp đồng nhượng quyền thương mại;

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 9799