Giải quyết tranh chấp hợp đồng

 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng
  30 Jul

  Giải quyết tranh chấp hợp đồng

  Kinh nghiệm của các luật sư tranh tụng LAWPRO được tích luỹ và phát triển thông qua việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. 

  Vì vậy, LAWPRO có thể giúp khách hàng hạn chế được các rủi ro pháp lý có thể có, tiết kiệm chi phí, đặc biệt là bảo đảm bí mật trong công việc của khách hàng.

  Dịch vụ pháp lý do LAWPRO cung cấp để giải quyết các vướng mắc, tranh chấp cho khách hàng được thực hiện qua các giai đoạn sau:

  Giai đoạn 1: tư vấn nội dung tranh chấp hợp đồng

  • Tư vấn hợp đồng liên quan tới quan hệ tranh chấp và lĩnh vực tranh chấp.
  • Phân tích ưu điểm và bất lợi trong hợp đồng và trong quan hệ tranh chấp.
  • Trao đổi và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin; Trực tiếp tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ thông qua việc tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức, cơ quan có liên quan.
  • Tư vấn, hướng dẫn thực hiện hoặc tự thực hiện các công việc để kiện toàn hồ sơ pháp lý trước khi đàm phán, khởi kiện.
  • Tư vấn, chuẩn bị liên hệ và đàm phán với các bên liên quan trong việc giải quyết tranh chấp.
  • Tư vấn lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp hoặc lựa chọn cơ quan tài phán.

  Giai đoạn 2: đại diện tố tụng giải quyết tranh chấp hợp đồng

  • Đại diện gặp gỡ, tổ chức thương lượng, hòa giải tranh chấp giữa các bên trong hợp đồng.
  • Cử Luật sư đại diện theo ủy quyền gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan trọng tài; tham gia các phiên hòa giải, xét xử thay cho khách hàng.
  • Cử Luật sư đại diện bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước tòa án, trọng tài tại các cấp sơ thẩm, phúc thẩm.

  Giai đoạn 3: hỗ trợ thi hành phán quyết, quyết định tòa án, trọng tài

  • Đại diện tổ chức thu hồi công nợ, thi hành nội dung phán quyết, quyết định của tòa án, trọng tài.
  • Hỗ trợ thi hành bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Việt Nam.
  • Hỗ trợ thủ tục công nhận và thi hành phán quyết tòa án, trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 9799