Tranh chấp hợp đồng

 • Tranh chấp hợp đồng
  30 Jul

  Tranh chấp hợp đồng

  Kinh nghiệm tư vấn, giải quyết tranh chấp của các Luật sư LAWPRO được tích luỹ và phát triển thông qua việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, LAWPRO có thể giúp khách hàng hạn chế được các rủi ro pháp lý, tiết kiệm chi phí, bảo đảm bí mật kinh doanh.

  LAWPRO cung cấp dịch vụ tư vấn và tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng cho khách hàng ở các giai đoạn sau:

  GIAI ĐOẠN 1 - TƯ VẤN NỘI DUNG TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

  • Tư vấn nhận định tình trạng của khách hàng trong vụ việc tranh chấp.

  • Lập phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng.

  • Hướng dẫn thu thập các chứng cứ lợi thế và kiện toàn hồ sơ vụ việc.

  GIAI ĐOẠN 2 - ĐẠI DIỆN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

  • Đại diện đàm phán, hòa giải cho các bên tranh chấp hợp đồng.

  • Đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng tòa án, trọng tài.

  • Tham gia các phiên tố tụng tại tòa án, trọng tại để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

  GIAI ĐOẠN 3 - HỖ TRỢ THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI, TÒA ÁN

  • Hỗ trợ thi hành án đối với bản án, quyết định của tòa án.

  • Hỗ trợ công nhận hiệu lực của phán quyết trọng tài và thực thi phán quyết trọng tài.
  • Hỗ trợ thủ tục công nhận và thi hành phán quyết tòa án, trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. 

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 9799