Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

 • Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp
  30 Jul

  Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

  CÁC TRANH CHẤP CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN CÔNG TY PHỔ BIẾN

  • Tranh chấp về định giá tài sản đã góp vốn (không chuyển quyền sở hữu, giá trị tài sản góp vốn thấp hơn hoặc cao hơn giá trị thực tế).
  • Cổ đông, thành viên không góp vốn, không góp đủ hoặc không góp đúng thời hạn như đã cam kết.
  • Tranh chấp về việc chuyển nhượng hoặc mua lại cổ phần, phần vốn của cổ đông, thành viên công ty.
  • Tranh chấp về quyền của cổ đông, thành viên, đặc biệt là quyền triệu tập cuộc họp, quyền biểu quyết, quyền được xem sổ sách, tài liệu nội bộ doanh nghiệp.
  • Tranh chấp về quyền được đề cử, ứng cử vào các vị trí quản lý của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.
  • Tranh chấp về quyền quản lý, điều hành trong công ty, trong đó có việc ra quyết định quản lý của người đại diện theo pháp luật.

  DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI TRONG TRANH CHẤP CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN CÔNG TY

  • Tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thông tin về vụ việc, rà soát hệ thống văn bản pháp luật, văn bản nội bộ công ty để đưa ra phương án giải quyết tranh chấp;
  • Thống nhất với Khách hàng về phương án giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp và lên kế hoạch phối hợp thực hiện;
  • Tiếp xúc với các bên liên quan để đàm phán, thuyết phục bên tranh chấp bằng thương lượng, hòa giải;
  • Đại diện theo ủy quyền của Khách hàng tham dự các cuộc họp nội bộ hoặc tham gia các phiên hòa giải, đối chất, xét xử của Tòa án để giải quyết vụ việc tranh chấp;
  • Tư vấn pháp lý và hỗ trợ Quý Khách hàng trong quá trình thi hành bản án, quyết định có hiệu lực liên quan đến tranh chấp.

  MỘT SỐ VỤ VIỆC TRANH CHẤP CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN CÔNG TY CÓ SỰ THAM GIA CỦA LAWPRO

  • Đại diện cho khách hàng tham gia phiên tòa giải quyết tranh chấp cổ đông của một nhà máy thủy điện tại tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến việc thay đổi quyền của cổ đông.
  • Bảo vệ quyền lợi tại Tòa án cho người đại diện theo pháp luật của một công ty cổ phần tại tỉnh Nam Định trong vụ việc tranh chấp quyền quản lý điều hành, bãi miễn chức vụ giám đốc, tranh chấp quyền góp vốn tại công ty cổ phần. Vụ việc được giải quyết qua 04 lần xét xử.
  • Tư vấn hỗ trợ pháp lý cho một công ty bất động sản niêm yết chứng khoán trong tranh chấp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Vụ việc đã được giải quyết ở cấp sơ thẩm của tòa án thành phố Hà Nội mà không có kháng cáo, kháng nghị.
  • Đại diện trung gian hòa giải thành công cho tranh chấp cổ đông góp vốn của một doanh nghiệp khai thác mỏ tại tỉnh Ninh Bình.
  • Hỗ trợ pháp lý thành công bằng thương lượng hòa giải cho các thành viên của một công ty TNHH tại thị xã Sơn Tây (Hà Tây cũ) trong vụ việc tranh chấp quyền quản lý điều hành, sử dụng con dấu.
  • Hỗ trợ pháp lý cho thành viên của một doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp tại Hà Nội trong tranh chấp nội bộ. Doanh nghiệp này hiện đã tách được dự án cho các thành viên góp vốn quản lý theo phương án tư vấn của LAWPRO.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 9799