Tranh chấp cổ đông

 • Tranh chấp cổ đông
  30 Jul

  Tranh chấp cổ đông

  Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp là các tranh chấp giữa các cổ đông, thành viên góp vốn liên quan đến quyền sở hữu, quyền quản lý điều hành công ty, phổ biến trong các vụ việc:

  • Tranh chấp liên quan đến nghĩa vụ góp vốn & tài sản góp vốn, chuyển nhượng vốn.

  • Tranh chấp về việc phân chia lợi nhuận.

  • Tranh chấp về quyền được đề cử, ứng cử vào các vị trí quản lý.

  • Tranh chấp trong việc ra quyết định quản lý, điều hành doanh nghiệp.

  DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN CÔNG TY

  • Nhận định về tình trạng pháp lý của vụ việc;

  • Lập phương án giải quyết tranh chấp nội bộ;

  • Đại diện đàm phán hoặc trung gian hòa giải theo ủy quyền của các bên;
  • Đại diện ủy quyền tham gia tố tụng;

  • Tham gia các phiên tòa bảo vệ quyền lợi hợp pháp;

  • Hỗ trợ thực thi phán quyết của cơ quan tài phán.

  KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

  • Đại diện cho khách hàng tham gia phiên tòa giải quyết tranh chấp cổ đông của một nhà máy thủy điện tại tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến việc thay đổi quyền của cổ đông.

  • Bảo vệ quyền lợi cho giám đốc một công ty cổ phần tại tỉnh Nam Định trong tranh chấp quyền quản lý điều hành, bãi miễn chức vụ giám đốc, tranh chấp quyền góp vốn. 

  • Hỗ trợ pháp lý cho một công ty bất động sản có niêm yết chứng khoán tại sàn HOSE trong tranh chấp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

  • Đại diện trung gian hòa giải thành công cho tranh chấp cổ đông góp vốn của một doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại tỉnh Ninh Bình.

  • Đại diện bảo vệ quyền lợi thành công cho một doanh nghiệp công nghệ tại Hà Nội trong tranh chấp về việc chia cổ tức tại phiên tòa phúc thẩm.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 9799