Giải quyết tranh chấp lao động

 • Giải quyết tranh chấp lao động
  30 Jul

  Giải quyết tranh chấp lao động

  Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và trong quá trình học nghề.

  Đội ngũ Luật sư của Công ty luật LAWPRO luôn nỗ lực tối đa nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp lao động hiệu quả, chất lượng cho các khách hàng, dù là người lao động hay người sử dụng lao động. Các luật sư của chúng tôi hỗ trợ trong việc đưa ra các giải pháp đối với các tranh chấp lao động có ảnh hưởng đến hiệu quả và năng suất trong môi trường làm việc của doanh nghiệp cũng như quyền lợi của người lao động.

  THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

  • Hội đồng hòa giải lao động cơ sở. Hội đồng hòa giải lao động cơ sở được thành lập trong các doanh nghiệp có công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời gồm số đại diện ngang nhau của người lao động và người sử dụng lao động. Hội đồng hòa giải lao động cơ sở làm việc theo nguyên tắc thoả thuận, nhất trí. Số lượng thành viên của Hội đồng do hai bên thỏa thuận.
  • Hòa giải viên lao động của cơ quan quản lý nhà nước về lao động.
  • Toà án nhân dân.

  THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

  Bước 1: Hội đồng hòa giải/Hòa giải viên lao động cơ sở tiến hành hòa giải, lập phương án hòa giải để các bên xem xét.

  Nếu hai bên chấp nhận phương án hòa giải thì lập biên bản hòa giải thành. Hai bên có nghĩa vụ chấp hành các thoả thuận ghi trong biên bản hòa giải thành.

  Trong trường hợp hòa giải không thành hoặc một bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai theo giấy triệu tập hợp lệ mà không có lý do chính đáng, thì Hội đồng hòa giải/Hòa giải viên lao động cơ sở lập biên bản hòa giải không thành.

  Mỗi bên tranh chấp đều có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết tranh chấp. Hồ sơ gửi Tòa án nhân dân phải kèm theo biên bản hòa giải không thành.

  Tuy nhiên, Tòa án nhân dân giải quyết những tranh chấp lao động cá nhân sau đây mà không nhất thiết phải qua hòa giải tại cơ sở:

  • Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
  • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;
  • Tranh chấp giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;
  • Tranh chấp về bảo hiểm xã hội;
  • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp xuất khẩu lao động.

  Bước 2:
  Trong trường hợp những tranh chấp lao động cá nhân mà Hội đồng hòa giải lao động cơ sở, hòa giải viên lao động hòa giải không thành hoặc Hội đồng hòa giải lao động cơ sở, hòa giải viên lao động không giải quyết trong thời hạn quy định thì những vụ việc này được Toà án nhân dân giải quyết.

  DỊCH VỤ BẢO VỆ QUYỀN LỢI TRONG TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

  • Tư vấn quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ tranh chấp.
  • Tư vấn xác định căn cứ giải quyết tranh chấp.
  • Tư vấn, chuẩn bị liên hệ và đàm phán với các bên liên quan trong việc giải quyết tranh chấp lao động.
  • Tổ chức thương lượng, hòa giải các bên tranh chấp hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể.
  • Đại diện tham gia thương lượng hòa giải trong các tranh chấp lao động.
  • Trao đổi và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin;
  • Trực tiếp tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ thông qua việc tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức, cơ quan có liên quan.
  • Luật sư đại diện theo ủy quyền gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan hòa giải lao động, tòa án để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng.
  • Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước cơ quan giải quyết tranh chấp về lao động.
  • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng trong giải đoạn thi hành bản án có hiệu lực của cơ quan tố tụng.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 9799