Công văn 3981/BCT-KH năm 2018 hướng dẫn thực hiện hoạt động kinh doanh sau khi chuyển nhượng vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài

 • Công văn 3981/BCT-KH năm 2018 hướng dẫn thực hiện hoạt động kinh doanh sau khi chuyển nhượng vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài
  24 Jun

  Công văn 3981/BCT-KH năm 2018 hướng dẫn thực hiện hoạt động kinh doanh sau khi chuyển nhượng vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài

  Trả lời đề nghị của Công ty TNHH KBL Việt Nam tại Công văn số 10/2018/CV-KBL về việc hướng dẫn thực hiện một số hoạt động kinh doanh sau khi chuyển nhượng vn góp cho nhà đầu tư nước ngoài, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

  1. Theo quy định tại khoản 6 Điều 3 và khoản 1 Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ, Công ty được quyền thực hiện hoạt động phân phối bán buôn hàng hóa cho các tổ chức khác đ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh sau khi đăng ký thực hiện hoạt động này tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.

  Trường hợp Công ty bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng, Công ty phải thực hiện thủ tục cấp Giy phép kinh doanh để thực hiện quyền phân phối bán lẻ, theo quy định tại khoản 7 Điều 3 và khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.

  2. Việc bán đồ uống (bia, nước ngọt) kèm theo dịch vụ nấu nướng và phục vụ thức ăn của nhà hàng là việc thực hiện dịch vụ có mã CPC 642. Theo quy định của Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam trong WTO, đến nay, hạn chế tiếp cận thị trường đối với dịch vụ có mã CPC 642 đã hết. Do vậy, Công ty được thực hiện dịch vụ này sau khi đăng ký tại các giấy tờ có theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và đáp ứng đ các điều kiện kinh doanh dịch vụ này theo quy định pháp luật (về vệ sinh an toàn thực phẩm, về kinh doanh bia... (nếu có)).

  Việc bán đồ uống theo phương thức trên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, do vậy Công ty không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 97 99