Thay đổi giấy phép đầu tư

 • Thay đổi giấy phép đầu tư
  04 Aug

  Thay đổi giấy phép đầu tư

  Theo quy định của Luật đầu tư, Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh, thay đổi giấy phép đầu tư trong các trường hợp sau đây:

  • Khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu (ngành nghề), địa điểm đầu tư, tăng hoặc giảm vốn đầu tư, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).
  • Đối với dự án có gắn với quyền sử dụng đất thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư.
  • Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cấp đổi giấy phép kinh doanh.

  THỜI HẠN ĐIỀU CHỈNH CẤP PHÉP ĐẦU TƯ

  Ngoại trừ điều chỉnh giấy phép đầu tư do chuyển nhượng toàn bộ dự án và điều chỉnh mục tiêu thực hiện dự án (tức ngành nghề kinh doanh) yêu cầu phải có ý kiến thẩm tra của các Bộ chuyên ngành, thời hạn cấp điều chỉnh giấy phép đầu tư được pháp luật quy định là 15 ngày làm việc, không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

  DỊCH VỤ TƯ VẤN SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

  Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn đầu tư, Luật sư LAWPRO có thể hỗ trợ pháp lý các thủ tục:

  • Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
  • Điều chỉnh sửa đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê đất đối với các dự án có sử dụng đất.
  • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục về thuế nếu phát sinh hoạt động chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn của các nhà đầu tư.
  • Hỗ trợ điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp gắn liền với nội dung đăng ký đầu tư.

  Công ty Luật LAWPRO tư vấn trình tự thủ tục sửa đổi giấy phép đầu tư cho các doanh nghiệp qua số hotline 0936 77 97 99.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 97 99