Huy động vốn - Phát hành cổ phần

 • Huy động vốn - Phát hành cổ phần
  30 Jul

  Huy động vốn - Phát hành cổ phần

  Huy động vốn nhằm đảm bảo nhu cầu tài chính cho hoạt động đầu tư, kinh doanh là vấn đề sống còn đối với doanh nghiệp.

  CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

  Theo quy định hiện hành thì doanh nghiệp có thể huy động vốn theo các hình thức sau đây:

  • Huy động vốn từ thành viên công ty dưới hình thức hợp đồng vay dân sự mà không làm tăng vốn điều lệ.
  • Phát hành cổ phần riêng lẻ hoặc đại chúng đối với công ty cổ phần.
  • Tăng vốn góp của các thành viên công ty TNHH.
  • Phát hành trái phiếu doanh nghiệp đối với công ty cổ phần, kể cả trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu.
  • Huy động vốn vay từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước (ngân hàng, công ty tài chính).
  • Huy động vốn dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC với đối tác thương mại để cùng phân chia lợi nhuận, chia sẻ rủi ro.

  CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CẦN QUAN TÂM KHI HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ

  • Việc huy động vốn làm thay đổi cơ cấu sở hữu vốn và quản trị doanh nghiệp.
  • Quản trị rủi ro pháp lý trong việc sử dụng vốn huy động.

  DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN, HUY ĐỘNG VỐN

  • Tư vấn pháp lý về các phương án huy động vốn, phát hành cổ phần tăng vốn.
  • Phân tích, so sánh và đánh giá ưu/nhược điểm của từng phương án, hình thức pháp lý;
  • Soạn thảo các thỏa thuận huy động vốn theo phương án do khách hàng phê duyệt;
  • Dự thảo và hoàn thiện hồ sơ huy động vốn và hỗ trợ đăng ký kinh doanh hoặc đệ trình hồ sơ huy động vốn theo quy định;
  • Hỗ trợ giám sát thực hiện các thỏa thuận theo các hợp đồng tư vấn dài hạn thường xuyên với luật sư;
  Công ty Luật LAWPRO hỗ trợ tư vấn pháp lý trực tiếp qua số hotline 0936 77 97 99.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 97 99