Góp vốn đầu tư Dự án

 • Góp vốn đầu tư Dự án
  30 Jul

  Góp vốn đầu tư Dự án

  Trong các hình thức đầu tư thì đầu tư góp vốn vào dự án dưới dạng hợp đồng là hình thức đầu tư tiềm ẩn nhiều rủi ro với nhà đầu tư bởi các lý do sau đây:

  • Không được có quyền trực tiếp quản lý doanh nghiệp sử dụng vốn nên rủi ro mất vốn là rất lớn.

  • Khó quản trị, kiểm soát được dòng vốn đầu tư được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.

  • Không được đảm bảo bằng tài sản trong trường hợp mất vốn.

  • Không được tự do chuyển nhượng vốn cho bên thứ ba, trừ khi được bên còn lại chấp thuận.

  • Rút vốn và chia lợi nhuận luôn gặp khó khăn từ phía doanh nghiệp chủ đầu tư.

  Vậy làm cách nào có thể quản trị tối đa rủi ro khi góp vốn đầu tư dưới hình thức hợp đồng?

  DỊCH VỤ TƯ VẤN GÓP VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN

  Với kinh nghiệm tư vấn của mình, LAWPRO có thể giúp khách hàng quản trị rủi ro pháp lý khi tham gia đầu tư vốn theo dự án.

  • Thẩm định pháp lý doanh nghiệp.
  • Tư vấn về hình thức đầu tư dự án.

  • Tư vấn về việc điều kiện giải ngân vốn đầu tư và các biện pháp bảo đảm thu hồi vốn đầu tư.

  • Tư vấn chính sách thuế và phân chia lợi nhuận.

  • Hỗ trợ soạn thảo, rà soát hợp đồng do chủ đầu tư dự thảo.

  • Đại diện tham gia đàm phán hợp đồng góp vốn với chủ đầu tư.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 9799