Tầm nhìn

 • Tầm nhìn
  01 Aug

  Tầm nhìn

  TẦM NHÌN MỤC TIÊU HƯỚNG ĐẾN 2025

  ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

  ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

  • Mở văn phòng hoạt động tại Đà Nẵng, Nha Trang
  • Mở rộng hoạt động cung cấp dịch vụ tại các tỉnh, thành phố có các khu công nghiệp, khu chế xuất

  KHÁCH HÀNG

  • Mở rộng đối tượng khách hàng thông qua sự giới thiệu của các khách hàng đã và đang tín nhiệm LAWPRO.
  • Tập trung vào các khách hàng châu Á và các nước có mối quan hệ hợp tác chiến lược với Việt Nam.

  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  • Đến năm 2022, LAWPRO trở thành một văn phòng tư vấn pháp luật về thuế cho doanh nghiệp.
  • Đến năm 2025, mở rộng lĩnh vực tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 97 99