LÊ BẢO QUỐC

 • LÊ BẢO QUỐC
  05 Apr

  LÊ BẢO QUỐC

  TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

  • Chứng chỉ hành nghề Luật sư do Bộ Tư pháp cấp.
  • Thành viên Đoàn Luật sư thành phố HCM - Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

  NGÔN NGỮ

  • Việt Nam

  LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

  • Bất động sản;
  • Xây dựng;
  • Giải quyết tranh chấp và tranh tụng.

  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Trước khi công tác tại Công ty Luật LAWPRO, Luật sư Quốc đã có hơn 20 năm kinh nghiệm hành nghề luật trong các Văn phòng Luật sư và Công ty Luật lớn tại thành phố Hồ Chí Minh.

  KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

  • Bất động sản: tư vấn, rà soát, hỗ trợ khách hàng đàm phán và ký kết nhiều hợp đồng mua bán bất động sản; tư vấn pháp lý cho nhiều dự án bất động sản nhà ở; làm việc với các cơ quan nhà nước thẩm quyền có liên quan, các đối tác quan trọng trong việc mua bán dự án, hợp tác đầu tư, hợp tác xây dựng phát triển, kinh doanh, quản lý dự án bất động sản.
  • Xây dựng: Tư vấn cho nhiều chủ đầu tư và nhà thầu trong việc đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng xây dựng các dự án bất động sản, công trình lớn về hạ tầng, công nghiệp, dân dụng; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp chuyên ngành xây dựng trong việc giải quyết các vụ việc về bảo hiểm máy móc, thiết bị xây dựng theo hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm tài sản.
  • Tranh tụng: Tư vấn, đại diện tham gia giải quyết nhiều vụ tranh chấp có giá trị lớn, nội dung phức tạp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà giữa các cá nhân và pháp nhân; tranh chấp giữa chủ đầu tư dự án bất động sản và khách hàng; tranh chấp trong bồi thường giải phóng mặt bằng; tranh chấp giữa chủ đầu tư với nhà thầu xây dựng; tranh chấp giữa các cổ đông trong doanh nghiệp; tranh chấp hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại; tranh chấp lao động, tranh chấp về hôn nhân gia đình, tranh chấp về thừa kế; v.v.

Bài viết cùng chuyên mục

0942 66 88 22