hướng dẫn thực hiện hoạt động bán lẻ hàng hóa do Công ty FDI sản xuất tại Việt Nam

 • hướng dẫn thực hiện hoạt động bán lẻ hàng hóa do Công ty FDI sản xuất tại Việt Nam
  16 Jan

  hướng dẫn thực hiện hoạt động bán lẻ hàng hóa do Công ty FDI sản xuất tại Việt Nam

  Trả lời đề nghị của Công ty TNHH Thời trang Bohemian Wear Hội An về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động bán lẻ hàng hóa do Công ty sản xuất tại Việt Nam theo Văn bản chuyển tiếp số 6039/VPCP-ĐMDN ngày 26/6/2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

  Việc phân phối bán buôn, bán lẻ tại thị trường Việt Nam các hàng hóa do tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất ra tại Việt Nam theo mục tiêu, dự án đầu tư đã đăng ký là quyền tiêu thụ hàng hóa do tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất ra, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ. Do vậy, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định của Nghị định này.

  Tuy nhiên, đối với các hàng hóa thuộc diện sản xuất, kinh doanh có điều kiện (nếu có), tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sản xuất, kinh doanh theo quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 9799