Chuyển nhượng hợp đồng thuê bất động sản dài hạn

 • Chuyển nhượng hợp đồng thuê bất động sản dài hạn
  10 Nov

  Chuyển nhượng hợp đồng thuê bất động sản dài hạn

  Ngày 05 tháng 10 năm 2022 Bộ Xây dựng ban hành văn bản số 4500/BXD-QLN trả lời văn bản số 3315/TCT-DNNCN ngày 08/9/2022 của Tổng Cục thuế về hợp đồng thuê bất động sản dài hạn (50 năm).

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  Điều 117 của Luật Nhà ở năm 2014 về các hình thức giao dịch về nhà ở quy định: “Giao dịch về nhà ở bao gồm các hình thức mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ và ủy quyền quản lý nhà ở”. Theo đó, có hình thức cho thuê nhà ở và chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại nhưng không có hình thức chuyển nhượng hợp đồng cho thuê nhà ở, chuyển nhượng quyền thuê nhà ở.

  Khoản 1 Điều 17 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định về các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản, trong đó có hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng. Tuy nhiên, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 chỉ có quy định về chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng (Điều 36), không có quy định về chuyển nhượng hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng và chuyển nhượng quyền thuê nhà, công trình xây dựng.

  Theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 thì giao dịch cho thuê nhà ở, hợp đồng cho thuê nhà ở và giao dịch mua bán nhà ở, hợp đồng mua bán nhà ở là hai hình thức giao dịch về nhà ở khác nhau, hai loại hợp đồng kinh doanh bất động sản khác nhau. Các hợp đồng cho thuê nhà ở ký kết giữa chủ đầu tư dự án với khách hàng tại thời điểm Luật Nhà ở năm 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 đang có hiệu lực thi hành thì phải tuân thủ quy định tại các Luật này.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 97 99