Tầm nhìn Lawpro

 • Tầm nhìn Lawpro
  01 Aug

  Tầm nhìn Lawpro

  TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC HƯỚNG ĐẾN 2025

  Đội ngũ nhân sự

  • Đảm bảo có ít nhất 20 luật sư hành nghề thường trực.

  Địa bàn hoạt động

  • Mở văn phòng hoạt động tại Đà Nẵng, Nha Trang
  • Mở rộng hoạt động cung cấp dịch vụ tại các tỉnh, thành phố có các khu công nghiệp, khu chế xuất tại HN và TP.HCM

  Khách hàng

  • Mở rộng đối tượng khách hàng thông qua sự giới thiệu của các khách hàng đã và đang tín nhiệm LAWPRO.
  • Tập trung vào các khách hàng châu Á và các nước có mối quan hệ hợp tác chiến lược với Việt Nam.

  Lĩnh vực hoạt động

  • Đến năm 2022, LAWPRO trở thành một văn phòng tư vấn pháp luật về thuế cho doanh nghiệp.
  • Đến năm 2025, mở rộng lĩnh vực tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 9799