Dịch vụ luật sư theo giờ

 • Dịch vụ luật sư theo giờ
  30 Jul

  Dịch vụ luật sư theo giờ

  Tương tự gói dịch vụ luật sư hàng tháng, LAWPRO cung cấp dịch vụ tư vấn luật theo giờ cho gói dịch vụ “retainer” hay còn gọi là gói “dịch vụ trả trước”.

  Để sử dụng gói dịch vụ này, khách hàng sẽ ứng trước cho Công ty Luật LAWPRO một khoản tạm ứng phí dịch vụ và khoản tạm ứng này sẽ được trừ dần qua các lần tư vấn của LAWPRO gửi cho khách hàng.

  Khác với gói dịch vụ luật sư hàng tháng, Khách hàng sẽ không bị hạn chế về thời gian sử dụng dịch vụ theo tháng.

  KHI NÀO THÌ SỬ DỤNG DỊCH VỤ LUẬT SƯ THEO GIỜ?

  Gói dịch vụ này dành cho các khách hàng là doanh nghiệp hoặc cá nhân:

  • không muốn thanh toán khoản phí cố định hàng tháng;
  • không muốn bị khống chế thời gian sử dụng dịch vụ;
  • có nhu cầu sử dụng các dịch vụ pháp lý nhanh chóng mà không cần qua thương thảo hợp đồng dịch vụ pháp lý;

  PHẠM VI DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT THEO GIỜ

  • Tư vấn pháp luật về các điều kiện đầu tư, kinh doanh;
  • Tư vấn các hoạt động thương mại hàng ngày của khách hàng;
  • Tư vấn pháp lý cho chủ doanh nghiệp về quản trị điều hành doanh nghiệp dưới khía cạnh của luật doanh nghiệp, luật lao động.
  • Tư vấn, hỗ trợ đàm phán ký kết, sửa đổi hoặc chấm dứt hợp đồng kinh tế, dân sự, lao động; 
  • Bất kỳ nội dung tư vấn pháp lý nào khác theo yêu cầu.

  CÁCH TÍNH GIỜ TƯ VẤN?

  Thời gian Tư vấn chỉ được tính trên cơ sở thời gian thực hiện các công việc dưới đây bởi luật sư, chuyên viên của LAWPRO, bao gồm:

  • Thời gian nghiên cứu các thông tin, tài liệu do khách hàng cung cấp: tính theo thực tế nhưng không quá 01 giờ tư vấn;
  • Thời gian soạn thảo, hiệu đính các hợp đồng, văn bản tư vấn hoặc thư trả lời đối với các yêu cầu tư vấn của khách hàng;
  • Thời gian tham gia các buổi họp trực tiếp hoặc qua các phương tiện liên lạc điện tử với khách hàng.

  LÀM THẾ NÀO ĐỂ KIẾM SOÁT GIỜ TƯ VẤN?

  Để làm rõ trong việc tính thời gian tư vấn và thanh toán, Thời gian tư vấn dưới 15 phút được làm tròn thành 15 phút.

  LAWPRO thường xuyên thông báo cho KHÁCH HÀNG biết tổng số thời gian tư vấn trước hoặc sau đối với mỗi vụ việc để KHÁCH HÀNG chịu trách nhiệm quản lý khối lượng công việc sao cho phù hợp với Số thời gian tư vấn.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 9799