Dịch vụ luật sư theo giờ

 • Dịch vụ luật sư theo giờ
  30 Jul

  Dịch vụ luật sư theo giờ

  Tương tự gói dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên hàng tháng, LAWPRO cung cấp dịch vụ tư vấn luật theo giờ cho doanh nghiệp và cá nhân.

  Để sử dụng gói dịch vụ này, khách hàng sẽ ứng trước cho Công ty Luật LAWPRO một khoản tạm ứng phí dịch vụ và khoản tạm ứng này sẽ được trừ theo số giờ làm việc của Luật sư khi cung cấp dịch vụ tư vấn theo yêu cầu của khách hàng, phù hợp với phương thức tính giờ do các bên thỏa thuận.

  Khác với gói dịch vụ luật sư hàng tháng, Khách hàng sẽ không bị hạn chế về thời gian sử dụng dịch vụ theo tháng.

  KHI NÀO THÌ SỬ DỤNG DỊCH VỤ LUẬT SƯ THEO GIỜ?

  Gói dịch vụ này dành cho các khách hàng là doanh nghiệp hoặc cá nhân:

  • có nhu cầu sử dụng dịch vụ không thường xuyên hàng tháng và chỉ thanh toán phí luật sư khi phát sinh dịch vụ;
  • có vụ việc phát sinh mà theo Luật sư không thể tính trọn gói;

  PHẠM VI DỊCH VỤ 

  • Tư vấn pháp luật về các điều kiện đầu tư, kinh doanh;
  • Tư vấn pháp luật đầu tư, thương mại, thuế và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày;
  • Tư vấn pháp lý cho chủ doanh nghiệp về quản trị điều hành doanh nghiệp dưới khía cạnh của luật doanh nghiệp, luật lao động;
  • Tư vấn hợp đồng: hỗ trợ soạn thảo, hiệu đính các hợp đồng kinh tế, dân sự, lao động; đề xuất giải pháp phòng ngừa rủi ro đối với việc ký kết và thực hiện các hợp đồng; Tham gia đàm phán ký kết, sửa đổi, chấm dứt các hợp đồng với đối tác;
  • Tư vấn, rà soát, đánh giá pháp lý về mô hình, cơ cấu tổ chức nội bộ; soạn thảo, sửa đổi các văn bản quản lý nội bộ của KHÁCH HÀNG, bao gồm: quy trình, quy chế và các biểu mẫu;
  • Tư vấn pháp lý và/hoặc đại diện cho KHÁCH HÀNG trong các giao dịch mua bán doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án;
  • Tư vấn và đại diện KHÁCH HÀNG đàm phán, giải quyết các vụ việc tranh chấp với bất kỳ bên thứ ba nào tại tòa án, trọng tài;
  • Cung cấp miễn phí văn bản pháp luật bằng tiếng Việt để KHÁCH HÀNG tham khảo trong phạm vi cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật của LAWPRO khi có yêu cầu
  • Bất kỳ nội dung tư vấn pháp lý nào khác theo yêu cầu hợp lý bằng văn bản của KHÁCH HÀNG tại từng thời điểm.

  CÁCH TÍNH GIỜ TƯ VẤN

  Thời gian Tư vấn chỉ được tính trên cơ sở thời gian thực hiện các công việc dưới đây bởi luật sư, chuyên viên của LAWPRO, bao gồm:

  • Thời gian nghiên cứu các thông tin, tài liệu do khách hàng cung cấp: tính theo thực tế nhưng không quá 01 giờ tư vấn;
  • Thời gian soạn thảo, hiệu đính các hợp đồng, văn bản tư vấn hoặc thư trả lời đối với các yêu cầu tư vấn của khách hàng;
  • Thời gian tham gia các buổi họp trực tiếp hoặc qua các phương tiện liên lạc điện tử với khách hàng.

  LÀM THẾ NÀO ĐỂ KIẾM SOÁT GIỜ TƯ VẤN?

  Để làm rõ trong việc tính thời gian tư vấn và thanh toán, Thời gian tư vấn dưới 15 phút được làm tròn thành 15 phút.

  LAWPRO thường xuyên thông báo cho KHÁCH HÀNG biết tổng số thời gian tư vấn trước hoặc sau đối với mỗi vụ việc để KHÁCH HÀNG chịu trách nhiệm quản lý khối lượng công việc sao cho phù hợp với Số thời gian tư vấn.

  Công ty Luật LAWPRO tư vấn pháp luật trực tiếp qua số hotline 0936 77 97 99.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 97 99