Đào tạo quản trị rủi ro pháp lý

 • Đào tạo quản trị rủi ro pháp lý
  06 Aug

  Đào tạo quản trị rủi ro pháp lý

  ĐỐI TƯỢNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

  • Doanh nghiệp chưa có phòng pháp chế hoặc cán bộ phụ trách pháp chế;
  • Doanh nghiệp có nhu cầu phổ biến, trang bị kiến thức pháp lý cho cán bộ, nhân sự.

  MỤC ĐÍCH QUẢN TRỊ RỦI RO PHÁP LÝ

  • Giúp doanh nghiệp kiện toàn công tác pháp chế doanh nghiệp về quản trị rủi ro;
  • Giúp doanh nghiệp xây dựng ý thức tuân thủ pháp luật, tuân thủ kỷ luật lao động;
  • Trang bị các kiến thức pháp lý cơ bản liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Doanh nghiệp cho người quản lý doanh nghiệp và người lao động;

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ RỦI RO PHÁP LÝ

  • Quản trị rủi ro về hợp đồng
  • Quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư, góp vốn
  • Quản trị rủi ro trong hoạt động điều hành
  • Quản trị rủi ro trong quản lý lao động
  • Quản trị rủi ro pháp lý đối với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;

  Doanh nghiệp được Luật sư tư vấn lựa chọn từng module đào tạo phù hợp với doanh nghiệp mình.

  THẾ MẠNH & KHÁC BIỆT

  • Luật sư trên 15 năm kinh nghiệm pháp chế Doanh nghiệp.
  • Có phương pháp truyền đạt hiệu quả và thu hút.
  • Kết hợp với các chuyên gia về nhân sự, thuế tư vấn tại chỗ cho doanh nghiệp.

  Nếu Quý Khách Hàng có nhu cầu biết thêm thông tin về dịch vụ đào tạo, huấn luyện pháp chế doanh nghiệp, xin vui lòng liên hệ với Công ty Luật LAWPRO để được giải đáp và hỗ trợ. 

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 9799